SPECJALIZACJA

Mediacja rodzinna

Mediacje rodzinne pozwalają członkom rodziny wzajemnie się wysłuchać, przedstawić swoje oczekiwania, potrzeby, obawy, tak aby określić istotę sporu i wypracować wspólnie jego rozwiązanie.

Najważniejsza zatem w mediacji jest komunikacja skonfliktowanych osób, a zadaniem mediatora jest stworzenie warunków umożliwiających swobodę wypowiedzi. W przeciwieństwie do sądu mediacja odbywa się w neutralnym miejscu, przy bezstronnej osobie mediatora, który pomaga w osiągnięciu porozumienia. Takiej atmosfery strony nie zaznają z pewnością na sali sądowej. Mediacje rodzinne mają na celu wspomóc prawidłowe relacje personalne, oparte na dialogu, na każdym etapie konfliktu, zarówno w trakcie postępowania sądowego, jak i przed złożeniem pozwu w sądzie, w fazie polubownej. Atrakcyjność mediacji przejawia się w tym, że oszczędza członkom rodziny wielu stresów i negatywnych emocji, co pozostaje szczególnie istotne, gdy tłem są istotne kwestie związane z dziećmi, a także przynosi satysfakcję z samodzielnego podejmowania decyzji we własnych sprawach. W przypadku konfliktów towarzyszących rozwodowi mediacja może prowadzić do uniknięcia rywalizacji w postępowaniu sądowym oraz ułatwić rodzicom współpracę w kwestiach związanych z opieką nad dziećmi.

Przykłady spraw nadających się do mediacji rodzinnych:

 • kontrakty przedślubne (kwestie majątkowe)
 • sprawy rozwodowe i separacyjne
 • sprawy o ustalenie zasad opieki nad dzieckiem i kontaktów z małoletnim dzieckiem
 • ustalanie świadczeń alimentacyjnych
 • podział majątku dorobkowego
 • podział majątku konkubenckiego

Zalety płynące z mediacji rodzinnych:

 • umożliwienie poprawnych relacji pomiędzy osobami pozostającymi w konflikcie, bądź ich polepszenie
 • poświęcenie więcej czasu na rozważenie potrzeb własnych oraz drugiej strony niż na walkę w sądzie
 • bezpośrednie korzyści dla dziecka poprzez wzrost poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji i nadziei na dobre relacje z każdym z rodziców
 • skoncentrowanie energii na potrzebach dziecka, a nie na negatywnych działaniach
 • szybsze rozwiązanie konfliktu umożliwia stronom skupienie się na innych ważnych elementach życia prywatnego i zawodowego

Jesteś zainteresowany wszczęciem mediacji? Ściągnij i wyślij wniosek o mediację już teraz

Photo by Christin Hume on Unsplash