SPECJALIZACJA

Mediacja pracownicza

Dla każdego przedsiębiorcy istotne pozostaje wypracowanie renomy i marki uznanego pracodawcy.

Szczególne istotne przy tym pozostają relacje wiążące go z pracownikami – tak w trakcie trwającego stosunku pracy, jak i w przypadku jego zakończenia na skutek zaistnienia różnych przyczyn. Mediacja pracownicza to skuteczne narzędzie do rozwiązywania sporów wewnątrz przedsiębiorstwa, które pozwala w atmosferze poufności  i wzajemnego szacunku na wypracowanie ugodowego zakończenia sporu, satysfakcjonujące obie strony pracodawcę i pracownika. Wybierając mediację pracowniczą, przedsiębiorca kieruje się widoczną szybkością tej metody, a także niższymi kosztami od postępowania sądowego, zwiększa się dzięki temu efektywność pracy firmt i pojawia zauważalny wpływ na kulturę pracy. Z kolei dla pracownika mediacja stanowi świetną możliwość rozwiązania sporu z pracodawcą, bez konieczności występowania na drogę sądową. Pracownik wobec tego zaoszczędza stres związany z przebywaniem na sali sądowej i uzyskuje możliwość utrzymania stosunku pracy, bądź zakończenia go w przyjaznej atmosferze.

Mediacje pracownicze mogą pozwolić na polubowne rozwiązanie takich konfliktów jak:

 • spory związane z postępowaniem dyscyplinarnym
 • spory dotyczące wynagrodzenia za nadgodziny
 • spory dotyczące mobbingu lub dyskryminacji
 • konflikty związane z rozwiązaniem stosunku pracy
 • konflikty w zespole pracowników
 • spory zbiorowe

Mediacja w sprawach pracowniczych wpływa na:

 • poprawę relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcą
 • zaspokaja potrzeby bycia docenianym przez pracodawcę
 • poprawę jakości pracy
 • identyfikację pracownika z pracodawcą
 • poczucie bezpieczeństwa pracowników
 • poczucie wzajemnego szacunku
 • niższe koszty w stosunku do postępowania sądowego
 • oszczędność czasu

Jesteś zainteresowany wszczęciem mediacji? Ściągnij i wyślij wniosek o mediację już teraz

Photo by Shridhar Gupta on Unsplash