SPECJALIZACJA

Mediacja gospodarcza

W biznesie najwyższą wartością nie jest zysk za wszelką cenę, ale stabilny i długotrwały rozwój firmy w harmonii z otaczającym ją społeczeństwem, środowiskiem i infrastrukturą.

Dlatego przedsiębiorcy nastawieni są na szukanie najlepszych rozwiązań dla swojego biznesu i właśnie takie daje im mediacja gospodarcza. Jest ona skierowana do przedsiębiorców chcących szybko i polubownie zakończyć spór, dbając przy tym o finanse firmy i dobre relacje ze swoimi partnerami biznesowymi. Poufność mediacji pozwala na zachowanie tajemnicy handlowej, reputacji zawodowej, czy wrażliwych spraw społecznych w minimalnym kręgu osób. Brak sformalizowanych procedur, a przy tym niższe koszty postępowania mediacyjnego, które od samego początku są znane stronom sprawiają, że mediacja jest optymalnym sposobem rozwiązania sporu, a także bezkonkurencyjna dla postępowania sądowego. W przypadku mediacji gospodarczej, jeżeli okoliczności sporne wymagają wiadomości specjalistycznych możliwe jest zlecenie biegłemu z danej dziedziny sporządzenia opinii prywatnej, która będzie istotnym polem informacji do prowadzenia dalszych rozmów negocjacyjnych. Decyzję o tym podejmują same strony, gdyż to od ich aktywności zależy przebieg mediacji.

Przykłady sporów gospodarczych do mediacji:

 • spory o zapłatę – dotyczące braku płatności i braku terminowości płatności ratalnych
 • spory związane z zawieraniem, wykonywaniem, czy rozwiązywaniem umów handlowych
 • spory odszkodowawcze
 • spory związane z prawem własności intelektualnej
 • spory związane z prawem autorskim oraz czynami nieuczciwej konkurencji
 • spory związane ze sprzedażą, czy przekształcaniem przedsiębiorstw
 • spory wewnętrzne np. pomiędzy kadrą zarządzającą
 • roszczenia wspólników i akcjonariuszy przeciwko spółkom
 • roszczenia przeciwko członkom zarządu

Zalety mediacji w biznesie:

 • umożliwienie szybkiego zakończenia sporu, uzależnionego od aktywności i determinacji stron, a nie od kalendarza sądowego
 • zachowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy na rynku
 • przerwanie biegu przedawnienia roszczeń
 • ugoda zawarta przed mediatorem po zatwierdzeniu przez sąd ma moc wyroku sądowego, stanowi jednocześnie tytuł wykonawczy i uprawnia do prowadzenia postępowania egzekucyjnego
 • możliwość utrzymania dalszej relacji biznesowej
 • przedsiębiorcy znają od samego początku koszty rozwiązania sporu

Jesteś zainteresowany wszczęciem mediacji? Ściągnij i wyślij wniosek o mediację już teraz

Photo by Nastuh Abootalebi on Unsplash