MEDIACJA

Nowoczesny sposób rozwiązywania sporów dla przedsiębiorców i osób prywatnych

O MNIE

Mediator Karolina Wrąbel

Efektem podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także wiary w polubowne metody rozwiązywania sporów, było zdobycie uprawnień do prowadzenia mediacji.

Jestem stałym mediatorem na liście prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych, a także mediatorem Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi i Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Od 10 lat pomagam innym w rozwiązywania problemów prawnych. Zdobyte doświadczenie w zawodzie adwokata pozwala oferować profesjonalne prowadzenie mediacji w obszarze spraw rozwodowych, prawa odszkodowawczego, bankowego, czy gospodarczego. Więcej informacji znajdziecie tutaj.

W swojej codziennej pracy aktywnie uczestniczę w działaniach mających na celu upowszechnianie i rozwój mediacji m.in. poprzez udoskonalanie współpracy środowiska sędziów i mediatorów. Uczestniczę w szkoleniach oraz konferencjach, a także piszę teksty i publikacje z zakresu polubownych metod rozwiązywania sporów. W ostatnim czasie spotkałam się z określeniem „pasjonatka mediacji”. Z grzeczności nie zaprzeczę.

Prywatnie uwielbiam wycieczki rowerowe, a w ostatnim czasie zaczęłam zgłębiać praktykę jogi. Szczególne miejsce w wolnym czasie zajmują koncerty.

Zapraszam do współpracy.

Porozmawiajmy !

O MEDIACJI

Skuteczna metoda rozwiązywania sporów

Konflikty są nieodłącznym elementem naszego życia i towarzyszą nam w pracy, rodzinie czy biznesie.

Dużą część sporów możemy rozwiązać jednak bez konieczności występowania na niepewną, stresującą i kosztowną drogę sądową. Mediacja stanowi alternatywę dla sądu i stwarza możliwość zakończenia konfliktowej sytuacji poza nim. Jest nowoczesnym i efektywnym procesem uwolnienia się od sporu poprzez dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron, w obecności bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej – mediatora. Mediacja jest możliwa we wszystkich sprawach, w których jest prawnie dopuszczalne zawarcie ugody – cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, czy nawet karnych.

Specyfika postępowań sądowych nie sprzyja prowadzeniu dialogu, czy zgłębianiu się w przyczynę i istotę konfliktu. Mediacja to umożliwia. Polega na ułatwieniu komunikacji pomiędzy skonfliktowanymi stronami, tak aby doprowadzić do rozmowy, której rezultatem może być porozumienie. Dzięki mediacji strony mogą poczynić ustalenia, które będą korzystne i satysfakcjonujące dla wszystkich uczestników sporu, w myśl zasady win-win. Zadaniem mediatora jest stworzenie sprzyjającej rozmowie atmosfery, opartej na poufności i jasnych zasadach, jednocześnie bez narzucania formalizmu.

Mediator podczas spotkań wspiera proces komunikacji, niweluje powstałe napięcia i stosuje techniki ułatwiające osiągnięcie kompromisu, w wyniku czego może zostać zawarta uwzględniająca interesy wszystkich skonfliktowanych stron ugoda. Zatwierdzona przez sąd ugoda, zawarta przed mediatorem, ma moc ugody sądowej, a w niektórych sytuacjach stanowi tytuł wykonawczy i uprawnia do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Mediacja może zostać prowadzona zarówno w trakcie postępowania sądowego na podstawie postanowienia sądu (mediacja sądowa), jak również na podstawie umowy zawartej z mediatorem (mediacja umowna), przed zainicjowaniem postępowania sądowego, bądź w toku postępowania.

Chcesz dowiedzieć się więcej o mediacji? Skontaktuj się ze mną, z chęcią przybliżę Tobie tą metodę rozwiązywania sporów.

Plik do pobrania:

SPECJALIZACJA MEDIATORA

Z jaką sprawą możesz do mnie przyjść?

Uzyskaj profesjonalną pomoc w sytuacji konfliktowej.

Mediator Karolina Wrąbel

NIP: 508 001 08 06

ul. Gdańska 120/5

90-520 Łódź