SPECJALIZACJA

Mediacja cywilna

Charakterystyką mediacji cywilnych jest to, że stronami są najczęściej osoby fizyczne, a sam spór dotyczy tzw. sprawy związanych z życiem codziennym, jak np. spory na tle spadków, spory sąsiedzkie.

Zdarza się jednak, że w mediacjach cywilnych jedną ze stron jest osoba fizyczna, a drugą podmiot gospodarczy, jak np. w przypadku spraw związanych z odszkodowaniami, czy nieruchomościami. W praktyce mediacja cywilna może dotyczy wszystkich spraw, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody. Tym samym nie jest możliwe prowadzenie mediacji w przedmiocie takich kwestii jak np. ustalenia ojcostwa, czy stwierdzenia nabycia spadku. Jeżeli naszym celem jest dialog z drugą stroną, wypracowanie kompromisu, a także utrzymywanie poprawnych relacji po rozwiązaniu sporu to mediacja jest najlepszym wyborem. Praktyczność mediacji, w tym cywilnej, polega na tym, że w przypadku kiedy strony nie dojdą do wypracowania satysfakcjonującego konsensusu, nadal możliwe pozostaje skorzystanie z drogi sądowej. Atrakcyjność mediacji przejawia się z kolei w tym, że jest całkowicie odformalizowana, strony nie muszą być obeznane w procedurze prawnej, czy zwyczajach sądowych.

Przedmiotem mediacji cywilnych mogą być:

 • spory dotyczące sposobu lub terminu zapłaty, np. czynsz najmu
 • spory związane z nieruchomościami (zniesienie współwłasności*)
 • sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie
 • spory sąsiedzkie lub lokalowe
 • spory o naruszenie dóbr osobistych
 • sprawy spadkowe (np. o zachowek, dział spadku)
 • spory w zakresie wykonywania umów cywilnoprawnych np. niewłaściwa naprawa auta

* w przypadku mediacji związanych z nieruchomościami zapewniamy obsługę notarialną, wynagrodzenie kancelarii notarialnej jest pokrywane niezależnie

Korzyści z mediacji cywilnych:

 • zmniejszenia konfliktów i napięć w społeczeństwie
 • utrzymanie poprawnych relacji pomiędzy uczestnikami sporu po jego rozwiązaniu
 • zakończenie sporu w przyjaznej atmosferze, bez stresu i formalizmu
 • możliwość skorzystania z nieszablonowych rozwiązań
 • przebieg mediacji uzależniony jest od aktywności i determinacji stron
 • dyskretność mediacji sprawia, że o jej prowadzeniu wie mały krąg osób
 • zakończenie sporu szybciej i taniej, przy pomocy neutralnej osoby

Jesteś zainteresowany wszczęciem mediacji? Ściągnij i wyślij wniosek o mediację już teraz